Scientologi-symbolet

SCIENTOLOGI-SYMBOLET

Scientologi symbol S-en står for Scientologi.

Den nedre trekanten heter ARC-trekanten (uttales som separate bokstaver A-R-C). A står for affinitet, R står for realitet og C står for kommunikasjon (fra det engelske Communication). Disse tre uavhengige faktorene gir til sammen forståelse og uttrykkes i form av en trekant.ARC er et grunnleggende prinsipp i Scientologi-religionen.

Det første hjørnet av trekanten er affinitet, hvilket er graden av å like eller graden av kjærlighet til noen eller noe. Realitet er det andre hjørnet og er grunnleggende sett enighet. Det tredje hjørnet er kommunikasjon, definert som utvekslingen av idéer mellom 2 mennesker.

Alle disse tre innvirker på hverandre. Uten noen form for å like og uten noen form for enighet, er det ingen kommunikasjon. Uten kommunikasjon og uten noen basis for affinitet eller følelsesmessig respons, kan det ikke være noen realitet. Uten et visst grunnlag for enighet og kommunikasjon, kan det ikke finnes noen affinitet. Og når et av hjørnene i denne trekanten forbedres, forbedres de to andre på samme måte.

Den øvre trekanten i Scientologi-symbolet er KRC-trekanten.Spissene er K for knowledge (kunnskap), R for responsibility (ansvar) og C for control (kontroll). På samme måte som ARC-trekantens punkter, innvirker disse tre også på hverandre. Når et av hjørnene i KRC-trekanten heves, så heves de to andre også. Dette symbolet ble brukt første gangen i 1952.