סמל הסיינטולוגיה

סמל הסיינטולוגיה

סמל הסיינטולוגיה ה-S מייצגת את סיינטולוגיה.

המשולש התחתון נקרא משולש ה-ARC (נהגה אי-אר-סי): האות A עבור אהדה (Affinity), האות R עבור ממשות (Reality) והאות C עבור תקשורת (Communication). שלושת גורמים אלה, התלויים זה בזה, משתווים יחדיו להבנה ומובעים כמשולש. ARC מהווה עיקרון יסוד של דת הסיינטולוגיה.

הפינה הראשונה של המשולש היא אהדה, כלומר מידת החיבה או האהבה למישהו או למשהו. ממשות היא הפינה השנייה, וזוהי ביסודה הסכמה. הפינה השלישית היא תקשורת, המוגדרת כהחלפת רעיונות בין שני אנשים.

בין כל השלוש קיימים יחסי גומלין. ללא מידה של חיבה וללא בסיס כלשהו של הסכמה, אין כל תקשורת. ללא תקשורת וללא בסיס כלשהו של אהדה, או תגובה רגשית, לא יכולה להיות כל ממשות. ללא בסיס כלשהו של הסכמה וללא תקשורת, לא יכולה להיות שום אהדה. כאשר פינה אחת של משולש זה משתפרת, שתי הפינות האחרות ישתפרו באותה מידה.

המשולש העליון הוא משולש ה-KRC. הנקודות הן: האות K לידע (Knowledge), האות R לאחריות (Responsibility) והאות C לשליטה (Control). כמו הנקודות של משולש ה-ARC, כך גם כאן קיימים יחסי גומלין בין שלושת המרכיבים. כאשר פינה אחת של משולש ה-KRC עולה, יעלו שתי האחרות בהתאם. סמל זה הופיע לראשונה בשנת 1952.