הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

מידע על זכויות יוצרים

כל החומרים הזמינים באתר זה מוגנים בחוקי זכויות יוצרים והתניות של האמנה הבינלאומית של זכויות יוצרים. החומר הושם באתר אינטרנט זה בהרשאת הבעלים של זכות היוצרים למטרה היחידה של עיון בחומרים אלו על-ידי משתמשים באתר זה. המשתמשים אינם רשאים להוריד או לשלוח כל חלק מחומרים אלה, באמצעים אלקטרוניים, או להעתיק חלק כלשהו מחומרים אלה בכל דרך או אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות מערכות לאחסון ואחזור מידע, הקלטה, הדפסה או צילום.

© 2010-1996 כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית. כל הזכויות שמורות.

ניתנת בזאת הכרת תודה ל-L. Ron Hubbard Library עבור מתן הרשות לשעתק קטעים נבחרים מתוך עבודותיו של ל. רון האברד המוגנות בזכויות יוצרים.

תצלומים של ל. רון האברד
© 1953, 1958, 1979, 1991, 1996 L. RON HUBBARD LIBRARY. כל הזכויות שמורות.

מידע על סימנים מסחריים

סימנים מסחריים:
הסימנים שלהלן הם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות Religious Technology Center, לוס-אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב. סימנים אלה מותרים לשימושו על-ידי כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית וסניפיה, והם רשומים במדינות רבות בעולם.

ARC STRAIGHTWIRE, אודיטינג של NOTs, , Celebrity, Celebrity Centre, Centre, סמל התאגיד של CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL, הלוגו של Celebrity Centre International, התג של אודיטור דרגה IV, התג של אודיטור דרגה V, התג של אודיטור דרגה V בוגר, התג של אודיטור דרגה VIII, CLEARSOUND, הלוגו של CLEARSOUND, תצורת MARK V, תצורת MARK VII, דיאנטיקה, סמל דיאנטיקה, סמל דיאנטיקה בעיגול, סמל דיביזיה 6, אי-מיטר, FALSE PURPOSE RUNDOWN, FEBC, FLAG, סמל התאגיד של FLAG SERVICE ORGANIZATION, FLAG OT EXECUTIVE RUNDOWN, FREEDOM, FREEWINDS, הסמל של FLAG SHIP SERVICE ORG, הלוגו של FREEWINDS, הלוגו של GOLDEN AGE OF KNOWLEDGE, GOLDEN ERA PRODUCTIONS, הסמל של GOLDEN ERA PRODUCTIONS, HAPPINESS RUNDOWN, HUBBARD, HUBBARD LIFE ORIENTATION, הסמל של HAT IN LIFE, INCOMM, KEY TO LIFE, הסמל של KEY TO LIFE, L 12, L 11, L 10, ל. רון האברד, החתימה של ל. רון האברד, LRH, LRH device, המיקרופון של ל.ר.ה, METHOD ONE, NED, NEW ERA, NEW ERA DIANETICS, NEW LIFE RUNDOWN, סיכת השלמה של NEW OT VII, NEW VITALITY RUNDOWN, הסמל של NEW WORLD CORPS, NOTs, OCA, OEC, OT, סמל ה-OT, סמל ה-OT בתוך זר/סמל OT VIII החדש, הסמל של PROFESSIONAL TRs, סמל התאגיד של RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, החתימה RON, RON'S ORG, הסמל של SAINT HILL SPECIAL BRIEFING COURSE, OXFORD CAPACITY ANALYSIS, PURIFICATION, PURIFICATION RUNDOWN, סיינטולוגיה, הסמל של סיינטולוגיה, צלב הסיינטולוגיה (מחודד), צלב הסיינטולוגיה (מעוגל), הלוגו של SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL, הסמלים של SCIENTOLOGY VOLUNTEER MINISTER, SCIENTOMETRIC, הסמל של SEA ORG, SHSBC, סולו NOTS, הסמל של SOLO AUDITOR, SOURCE, כובע התלמיד, SUNSHINE RUNDOWN, התג של STANDARD ADMIN, STANDARD TECH, הסמל של STANDARD TECH, SUPER POWER, הגשר, THE FLAG LAND BASE.

סיינטולוג הוא סימן חברות שיתופי המציין חברים בסניפי הארגונים והמרכזים של סיינטולוגיה.

'הדרך אל האושר' והעיצוב "הדרך עם השמש" הם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות L. Ron Hubbard Library בארה"ב ובמדינות אחרות (רישומי סימנים מסחריים שפורסמו ורישומים אחרים תלויים ועומדים) ונמצאים בשימוש באישורו.

APPLIED SCHOLASTICS, NARCONON, ABLE, הלוגו של APPLIED SCHOLASTICS, CRIMINON, הלוגו של NARCONON, והלוגו של התאחדות ABLE הם סימנים מסחריים וסימני שירות של Association for Better Living and Education בלוס-אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב, ונמצאים בשימוש באישורו.

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, CCHR והלוגו של CCHR הם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות Citizens Commission on Human Rights ונמצאים בשימוש באישורו.

הלוגו של Foundation for Drug Free World הוא בבעלות הארגון הזה ונמצא בשימוש באישורו.

הלוגו של United for Human Rights הוא בבעלות United for Human Rights ונמצא בשימוש באישורו.

הלוגו של Youth for Human Rights International הוא בבעלות Youth for Human Rights International ונמצא בשימוש באישורו.